Ons Zorgaanbod

dokter en kind mama St. Geertruid

De huisartsen

Bij de huisarts kunt u terecht op het spreekuur of wij leggen indien nodig een huisbezoek af. Ook kunt u telefonisch overleg plegen of een e-mail sturen met een korte medische vraag.
.
Drs Erens werkt doorgaans op maandag, woensdag en donderdag. Drs Hartmans is meestal op maandag, dinsdag en vrijdag aanwezig en drs. Chris Habets op dinsdag ochtend, woensdag en vrijdag.

Spreekuren Huisarts

Er is elke dag spreekuur van 8.30u tot 11.00u en van 14.30u tot 16.20u.
Wij zitten in Sint Geertruid en Eijsden, indien u een afspraak bij ons maakt kijkt de assistente samen met u wat de mogelijkheden zijn.
.
Bent u verhinderd voor een afspraak, geef ons dit even door!

Telefonisch Spreekuur

In de late voormiddag kunt u kort telefonisch overleggen met de huisarts.
Wij bellen u op, meestal tussen 11.30-13.00u.
.
Ook kan de assistente voor u overleggen met de huisarts. Indien gewenst kan de arts ook met u beeldbellen, geef dit dan tijdig aan bij de assistente.

Visites

In de middag tussen 12-14u leggen wij huisbezoeken af. Ook hier zal de assistente vragen naar uw klachten, om de urgentie te bepalen.
.
Visites dienen voor 10.00u aangevraagd te worden.

E-consult

U kunt de artsen via de WebApp consulteren. Deze vorm van consultatie is vooral bedoeld voor relatief eenvoudige, niet spoedeisende vragen.
Wij beantwoorden uw vraag via e-consult binnen 2 werkdagen.
.
Maakt u alstublieft gebruik van de optie e-consult in de WebApp in plaats van ons e-mailadres, zo kunnen we voorkomen dat er datalekken ontstaan. Het kan zijn dat we u alsnog adviseren een afspraak op het spreekuur te maken. Bij spoed altijd bellen!

Triage…waarom?

De duur van een consult is tien minuten. Heeft u meer tijd nodig of wilt u meerdere klachten bespreken dan kunt u dit aangeven bij het maken van de afspraak. We plannen dan meer tijd voor u in.
.
De assistente vraagt daarom altijd voor de reden van komst, we noemen dit triage. Zij kan dan inschatten hoeveel tijd er nodig is, spoed gaat altijd voor!

De praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners ondersteunen de huisartsen met het leveren van goede zorg. Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg.
.
Iedereen met diabetes, hoge bloeddruk, astma/copd en mensen met psychische klachten kunnen een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. U kunt dit eventueel met de huisarts overleggen.

POH Somatiek

De praktijkondersteuner somatiek ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben. In de meeste gevallen is dit diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) of een hart- en vaatziekte. Ook draagt zij zorg voor kwetsbare ouderen in onze praktijk. Zij houdt zelfstandig spreekuur en geeft u persoonlijke begeleiding en advies om uw aandoening goed onder controle te houden. Ook legt zij zelf visites af. De POH handelt volgens richtlijnen en overlegt regelmatig met de huisarts.
.
Via onze praktijk is het mogelijk om meetapparatuur thuis te gebruiken. De praktijk leent dit apparaat dan tijdelijk aan u uit om thuis de metingen uit te voeren en te registreren. Momenteel kunnen wij een glucose meter, bloeddrukmeter en een 24 uurs bloeddrukmeter uitlenen. De resultaten van de meting dient u zelf thuis op een formulier in te vullen en dit vervolgens te retourneren in de praktijk. Vervolgens worden de resultaten in een consult met de huisarts besproken.
.
De huisarts kan in enkele gevallen redenen hebben om iemand liever onder eigen controle te houden, bijvoorbeeld omdat er zich meerdere problemen tegelijkertijd voordoen.

POH GGZ

Onze POH-GGZ is Björn Hilgersom en werkt doorgaans op dinsdag en donderdag.
.
Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.
.
De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten met psychische problemen. Ook hij houdt zelfstandig spreekuur en overlegt regelmatig met de huisarts.

Wie zijn onze POH’s?

Onze POH-somatiek is Bianca Frusch. Zij werkt doorgaans op maandag, dinsdag en donderdag.
.
Onze POH-GGZ is Björn Hilgersom en werkt doorgaans op dinsdag en donderdag.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Praktijkondersteuner met patiënt

Heb ik diabetes?

Veel mensen in onze praktijk hebben diabetes. We willen graag dat u elke 3 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten, meet uw nuchtere bloedsuiker, en doet regelmatig onderzoek van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij de mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen.
.
Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de diëtiste.
.
Eenmaal per jaar maakt u een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.

Heeft u een hoge bloeddruk?

U was waarschijnlijk al gewend om hier regelmatig voor naar de praktijk te komen.  De praktijkondersteuner zal u elke 6 maanden zien. Eenmaal per jaar zal de huisarts de controle doen. Naast het meten van de bloeddruk zal aandacht gegeven worden aan het bijhouden van het risicoprofiel voor hart en vaatziekten en zal de behandeling besproken worden. Hierbij gaat het niet alleen om medicijnen, maar ook beïnvloedende factoren, zoals voedingsmiddelen, beweging etc.

Stoppen met roken!

Roken is een belangrijke oorzaak van veel aandoeningen. Het verhoogd onder andere de kans op hart en vaat-ziekten, de kans op emfyseem of COPD (“chronische bronchitis) en verschillende vormen van kanker.
De praktijkondersteuner kan u helpen om te stoppen met roken. Via een speciaal ontwikkeld programma begeleid zij u om de kans op stoppen zo groot mogelijk te maken. Eventuele medicatie wordt op deze manier vaak vergoed door uw zorgverzekeraar.

Moet ik naar de praktijkondersteuner?

Nee, u heeft hierin de keus, maar we willen u wel graag stimuleren om het te doen.  Vooral omdat we ervan overtuigd zijn dat hierdoor een betere kwaliteit van zorg gegeven wordt, maar ook omdat hierdoor de  huisartsen beter aan andere medische taken toekomen.

Assistente bezig met een medische handeling

De assistentes

Bij onze assistentes kunt u terecht voor al uw vragen en het maken van afspraken. Ook kunnen zij voor u overleggen met de huisarts en geven zij u deskundig medisch advies.
.
Daarnaast hebben zij een eigen spreekuur voor:

   • Controle van uw bloeddruk
   • Injecties plaatsen
   • Verzorgen van wonden
   • Verwijderen van hechtingen
   • Oren uitspuiten
   • Bloed afnemen
   • Uitstrijkjes maken
   • Zwachtelen
   • Urines controleren
   • Wratten behandelen
   • ECG maken
   • Doppler onderzoek van de vaten

Overige zorgverleners

De volgende paramedici huren bij ons een kamer:

   • Thuiszorg Envida, namelijk de wijkverpleegkundige en diëtiste
   • Fysio Willems
   • VAL apotheek
   • Met GGZ
   • Logovision
   • Podotherapie Hermanns Klik hier voor meer informatie
Sint Geertruid Urine onderzoek

Opleidingspraktijk

Wij leiden toekomstige collega’s op. Zo kunnen er ook coassistenten en stagiaires werkzaam zijn in onze praktijk.

Translate »
Call Now Button